ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ

KEFALONIA K9
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΥΛΩΝΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ (3 - 6 μηνών)

 

Η προεκπαίδευση κουταβιών έχει πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τον σκύλο όσο και για τον ιδιοκτήτη, καθώς τα περισσότερα προβλήματα ξεκινούν από λάθη που έχουν γίνει στην ευαίσθητη ηλικία του κουταβιού που είναι 3 με 6 μηνών.

 

Η όλη διαδικασάι στηρίζεται στο παιχνίδι και την επιβράβευση.

Τα πλεονεκτήματα της προεκπαίδευσης είναι πολλά και για το εκάστοτε κουτάβι αλλά και για τον ιδιοκτήτη, κυρίως όμως για τον ιδιοκτήτη, διότι μαθαίνει να επικοινωνέι με τον σκύλο του.