ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΥΠΑΚΟΗ

KEFALONIA K9
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΥΛΩΝΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΥΠΑΚΟΗ

 

Είναι το επόμενο βήμα που θα θελήσει να κάνει ο ιδιοκτήτης με το σκύλο του μετά τη βασική υπακοή.

 

Σε αυτό το κομμάτι εργαζόμαστε πάνω σε αυτά που έμαθε ο σκύλος στη βασική υπακοή με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και διαφορετικές προκλήσεις - ερεθίσματα.

Η όλη διαδικασία εμπεριέχει πολλές ώρες εργασίας του ιδιοκτήτη και του σκύλου μαζί με τον εκπαιδευτή, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο απόλυτος έλεγχος του σκύλου.